CV

Ali TÜRKYILMAZ

Bölüm Adı:Endüstri Mühendisliği Bölümü
Ofis EA-405
E-mail: aturkyilmaz@fatih.edu.tr
Telefon:0212-866 33 00 - 5616
Fax: 0 212 8663412
Website: http://ie.fatih.edu.tr/?cv,182
YÖK CV Formatı

Eğitim

 • PhD, İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü-2007, İstanbul - Turkey
 • MS, Fatih University, Industrial Engineering Department-2000, İstanbul/ Turkey
 • BS, Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü-1996, İstanbul, Türkiye

Tecrübe

 • Doç. Dr. Fatih Üniversitesi, Nov. 2012
 • Bölüm Başkanı Fatih Üniversitesi, Oct. 2010
 • Öğr. Gör. Dr. Kara Harp Okulu, Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü, Aug. 2008- Aug. 2009
 • Yrd. Doç. Dr. Fatih Üniversitesi, Dec. 2007- Dec. 2008
 • ISO 9001:2000 Baş Denetçi ISO, IRCA, RABQSA, Dec. 2006- Jan. 2010
 • Leonardo Da Vinci Bağımsız Dış Uzman Center for European Union Education and Youth Programmes, Mar. 2005- Mar. 2008
 • Öğretim Görevlisi Fatih Üniversitesi, Jan. 2003- Jan. 2007
 • Dış İlişkiler Müdürü Fatih Üniversitesi, Jul. 2002- Jan. 2003
 • Araştırma Görevlisi Fatih Üniversitesi, Nov. 1997- Jul. 2002

İlgi Alanları

 • Mühendislik ve Sistem Tasarımı
 • Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi
 • İstatiksel veri analizleri ve Yapısal Denklik Modelleri
 • Yöneylem Araştırması ve Network Analizleri
 • Kalite ve Süreç Yönetimi
 • Yalın İmalat ve Yalın Yönetim Uygulamaları
 • Müşteri Memnuniyet Modelleri

Araştırma Projeleri

 • Ulusal Müşteri Memnuniyet Endeks Modellerinin Üniversite İçin Uygulaması, Üniversite Araştırma Proje Fonu, Aug 2011-Aug 2012, Ana Yönetici Amount: 10000
 • İşadamları STK'ları Vizyon Geliştirme Projesi, USİDER, Apr 2008-Jun 2008, Araştırmacı
 • Fatih Üniversitesi – İHSANDER İhracat Hedefli Kurumsal Gelişim Projesi, Üniversite Araştırma Proje Fonu, May 2007-Aug 2008, Araştırmacı Amount: 10000
 • OSTİM meslek ihtiyaç analiz projesi, Üniversite Araştırma Proje Fonu-, Apr 2007-Apr 2007, Araştırmacı
 • KOBİLERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI, Üniversite Araştırma Proje Fonu, Jan 2007-Jan 2008, Araştırmacı Amount: 8000YTL

Ödüller

 • Performans ilk 10 derecesi, Fatih Üniversitesi, 06/05/2004
 • Best Paper Award, International Management Development Association (IMDA), 16/07/2005
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, TUBITAK, 01/06/2007
 • Eğitim Başarı Takdirnamesi, Kara Harp Okulu, Sistem Yönetim Biimleri Bölüm Bşk., 01/12/2008
 • Eğitim Başarı Takdirnamesi, Kara Harp Okulu, Dekanlık, 01/01/2009
 • 2012 Outstanding Paper Award, Emerald, 30/12/2012

Seçkin Yayınlar

  (The Publications appears in SCI, SCI Exp.,SSCI and AHCI are shown with *)

  Akademik Yayınlar

  • * Muhammet Enis BULAK, Ali Türkyılmaz, "Performance assessment of manufacturing SMEs: A frontier approach", Industrial Management & Data Systems, Vol. 114, No. 5, May. 2014, pp. 797-816
  • * Asil Oztekin, Dursun Delen, Ali Turkyilmaz, Selim Zaim, "A Machine Learning-based Usability Evaluation Method for eLearning Systems", Decision Support Systems, Vol. 56, No. 1, Dec. 2013, pp. 63-73
  • * Ali Turkyilmaz, Asil Oztekin, Selim Zaim, Omer Fahrettin Demirel, "Universal Structure Modeling Approach to Customer Satisfaction Index"", Industrial Management & Data System, Aug. 2013
  • Ali Turkyilmaz, Ali Gorener, Humeyra Baser , "Value Stream Mapping: Case Study in a Water Heater Manufacturer", International Journal of Supply Chain Management, ISSN: 2051-3771, Vol. 2, No. 2, Jun. 2013
  • Ali Gorener, Hümeyra Başer, Ali Türkyılmaz, "Lean production applications in a manufacturing company", International Journal of Research in Business and Social Science(ISSN: 2147-4478), Vol. 2, No. 2, May. 2013, pp. 16-27
  • Leyla Temizer, Ali Türkyılmaz, "Implementation of student satisfaction index model in higher education institutions", Procedia: Social and Behavioral Sciences, Vol. 46, No. 2012, Aug. 2012, pp. 3802-3806
  • Selim Zaim, Ali Turkyılmaz, Mehmet F. Acar, Umar Al-Turki, Omer F. Demirel, "Maintenance strategy selection using AHP and ANP algorithms: a case study", Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 2012, No. 1, Mar. 2012, pp. 16-29
  • Nader NADA, Mahmoud GHANEM, Saleh MESBAH, Ali TURKYILMAZ, "Innovation and Knowledge Management Practice in Turkish SMEs", Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Vol. 2, No. 1, Feb. 2012, pp. 248-265
  • * Erkan Bayraktar, Ekrem Tatoglu, Ali Turkyilmaz, Dursun Delen, Selim Zaim, "Measuring the Efficiency of Customer Satisfaction and Loyalty for Mobile Phone Brands with DEA", Expert Systems with Applications, Vol. 39, No. 1, Jan. 2012, pp. 99-106
  • Ali TÜRKYILMAZ, Şenol OKAY, Leyla TEMİZER, Muhammet Enis BULAK, "Denizli KOBİ?lerinde TKY Uygulamalarının Firma Performansına Etkilerinin Analizi", EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW, Vol. 12, No. 1, Jan. 2012, pp. 31-39
  • * Mehmet Sevkli, Asil Oztekin, Ozgur Uysal, Gökhan Torlak, Ali Turkyilmaz, Dursun Delen, "Development of a Fuzzy ANP Based SWOT Analysis for the Airline Industry in Turkey", Expert Systems with Applications, Vol. 39, No. 1, Jan. 2012, pp. 14-24
  • * Ali Turkyilmaz, Gulsen Akman, Coskun Ozkan, Zbigniew Pastuszak, "EMPIRICAL STUDY OF PUBLIC SECTOR EMPLOYEE LOYALTY AND SATISFACTION", Industrial Management & Data System , Vol. 111, No. 5, Jun. 2011, pp. 675-696
  • Selim ZAIM, Ali TURKYILMAZ, Mehves TARIM, Bilal UCAR, Oguz AKKAS, "Measuring Customer Satisfaction In Turk Telekom Company Using Structural Equation Modeling Technique", Journal Of Global Strategic Management, Vol. 4, No. 1, Jun. 2010, pp. 89-99
  • Ömer TURUNÇ, Akif TABAK, Cem Harun MEYDAN, Ali TÜRKYILMAZ, "Çalışma Yaşamı Kalitesinin Prosedür Adaleti, İş Tatmini, İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi", İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Vol. 12, No. 2, Mar. 2010, pp. 117-136
  • Ali Türkyılmaz, Coşkun Özkan, "Müşteri Memnuniyet Modellerinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı", İTÜ Mühendislik Dergisi, Vol. 6, No. 7, Dec. 2008
  • Selim Zaim, Nizamettin Bayyurt, Ali Turkyilmaz, Nihat Solakoglu, Halil Zaim , "Measuring and Evaluating Efficiency of Hospitals Through Total Quality Management: A Multi-Criteria Data Envelopment Analysis Model ", Journal of Transnational Management , Vol. 12, No. 4, Dec. 2007, pp. 77-97
  • * Ali Turkyilmaz, Coskun Ozkan, "Development of a customer satisfaction index model: An application to the Turkish mobile phone sector", Industrial Management & Data Systems, Vol. 107, No. 5, May. 2007, pp. 672-687
  • Coşkun Özkan, Selim Zaim, Ali Türkyılmaz, "Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyet Ölçümü: Simetrik Ve Asimetrik Etki Analizi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Vol. 5, No. 9, Jul. 2006, pp. 61-71
  • M. Nihat Solakoglu, Ali Turkyilmaz, Selim Zaim, "The Relationship Between Total Quality Management and Performance in Health Care Sector", Journal of Business, Management and Economics (IJBME), Vol. 1, No. 4, Dec. 2005
  • Nikov, A., S. Zaim, A. Turkyilmaz, H. Zaim , "EQUALHI: A neural networks-based ergonomic evaluation of service quality in the hospital industry", on Engineering, Computing and Technology, Vol. 1, No. 4, Dec. 2004, pp. 278-281

  Proceedings

  • Shiva Ghaffari Balaneji, Ali Turkyilmaz, Leyla Temizer, M. Enis Bulak, "Analysis of Open Innovation Systems", MakeLearn 2013: Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Crotia, Jun. 2013, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013;, 1/1, 1,pp. 39
  • Şule ERYÜRÜK, Ali TÜRKYILMAZ, Jing SUN, Ichiro KOSHIJIMA, "SUPPLIER EVALUATION IN CLOSED-LOOP SUPPLY CHAIN USING MCDM APPROACHES", The 11th International Conference on Industrial Management,, Tokyo, Aug. 2012,
  • Leyla Temizer, Ali Türkyılmaz, "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ENDEKSİNİN UYGULANMASI", YAEM, Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği, İstanbul, Jul. 2012, Bildiri Özetleri Kitabı, 1, 1,pp. 100
  • Mehmet Sevkli, Selim Zaim, Ali Turkyılmaz, Metin Satir, "An Application of Fuzzy Topsis Method for Supplier Selection", IEEE World Congress on Computational Intelligence, ISTANBUL, Jul. 2010, WCCI 2010, pp. 643-649
  • Ömer TURUNÇ, Ali TÜRKYILMAZ (KHO), Mehmet KABAK, "Kontrol, Güven ve Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkilerinin Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi ile Modellenmesi", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye, May. 2009, Bildiri Kitabı, 1,
  • Ömer TURUNÇ Akif TABAK Cem Harun MEYDAN Ali TÜRKYILMAZ (KHO) , "ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNİN İŞ TATMİNİ, İŞ STRESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE PROSEDÜR ADALETİNİN ROLÜ", 8. Anadolu İşletmecilik Konferansı, Manisa, May. 2009, Bildiri Kitabı, 1,
  • Ali Turkyilmaz, Halil Zaim, Zbigniew Pastuszak, Selim Zaim, "Knowledge Management Implementation of SME’s in Textile Indutry Using Neural Network Analysis ", Management International Conference, MIC2008,, Spain/Barcelona, Nov. 2008, Proceeding, 1, 1,
  • Sevkli, M., Zaim S., Turkyilmaz A, "A Fuzzy ELECTRE Approach for Supplier Selection", The 2nd International Conference on Metaheuristics and Nature Inspired Computing, Tunis/Tunus, Oct. 2008, Conference Proceeding, 1, 1,
  • Ali Turkyilmaz, Selim Zaim, Coşkun Özkan, "THE EFFICIENCY OF CUSTOMER SATISFACTION PRACTICES: USE OF PLS WEIGHTED DEA", Management International Conference, Portoroz, Slovenia, Nov. 2007, MIC 2007 Conference Proceedings, 1, 1,pp. 1
  • Kemal Guven Gulen, Mehmet Şevkli, Ali Türkyılmaz, "Advanced Production Planning Model for Multiple-Products: A Case from Turkey", 15 th World Business Congress, Sarejova, Bosnia and Herzigova, Jun. 2006, Proceeding, 1, 1,
  • Türkyılmaz A., G. Gençyılmaz, S. Zaim, A. Nikov, " A Neural Networks-Based Evaluation of Quality in the SMEs: An Application in Turkish Textile Sector", IMS'2006: 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya Turkey, May. 2006, 1/1, 1,pp. 1230-1238
  • Coşkun Özkan, Selim Zaim, Ali Türkyılmaz, "KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ, KURUM PERFORMANSINA ETKİLERİ", 5. üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, Nov. 2005, Düşünceden Uygulamaya Değer Yaratma, 1, 1,pp. 203-207
  • Bayyurt N., Zaim S., Turkyilmaz A, Solakoglu N., "Measuring and evaluating efficiency of hospitals through total quality management: A multi-criteria ", IMDA 14th World Business Congress, Granada/Spain, Jul. 2005, Proceedings, pp. 161-166
  • Zaim S., A. Turkyilmaz and A. Nikov, "Sağlık sektöründe toplam kalite uygulamalarının, kurum performansına etkilerinin incelenmesi", 1. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul/Turkiye, Dec. 2004, Proceeding, 1/1, 1,pp. 100-104
  • Türkyılmaz A., Özkan C, " Müşteri Memnuniyet Modelleri ve Cep Telefonu Sektöründe Bir Plot Uygulama", 1. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, Istanbul/Turkey, Dec. 2004, 1/1, 1,pp. 100
  • Uysal Ö., Türkyılmaz A., Şevkli M., Aksoy M.S., , "A New Method For Noıse Reductıon Based On Mode Fılter Algorıthm", International XII Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2003), Çanakkale / İstanbul, Jul. 2003, Proceeding, 1, 1,pp. 327-329
  • ALi türkyılmaz, Coşkun Özkan, "Ulusal Müşteri Memnuniyet İndeksleri", 3. üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul/ Türkiye, Apr. 2003, 3. üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1, 1,pp. 388-394
  • Türkyılmaz Ali, Şevkli Mehmet, Aksoy M. Sabih, "Quality Control of Ceramic Tiles Using Inductive Learning", 2nd International Conference on Responsive Manufacturing , Gaziantep,Turkey , Jun. 2002, 2nd International Conference on Responsive Manufacturing , 1, 1,pp. 508-513
  • Bhadury Bikash, Türkyılmaz Ali, Şevkli Mehmet,” , "Towards Effective And Responsive Management Of Plant Maintenance", International Conference On Fuzzy Systems And Soft Computational Intelligence In Management And Indu, Istanbul, Turkey, May. 2002, International Conference On Fuzzy Systems And Soft Computational Intelligence In Management And Industrial Engineering, 1, 1,pp. 308-314
  • Şevkli Mehmet, Türkyılmaz Ali, Aksoy M. Sabih, , "Banknote Recognition Using Inductive Learning", Conference On Fuzzy Systems And Soft Computational Intelligence In Management And Industrial Enginee, Istanbul, Turkey, May. 2002, International Conference On Fuzzy Systems And Soft Computational Intelligence In Management And Industrial Engineering, 1, 1,pp. 122-130

  Kitaplar ve Kitap Bölümleri

  • "Use of Partial Least Squares (PLS) in TQM Research: TQM Practices and Business Performance in SMEs", (Turkyilmaz A., Zaim S., Tatoğlu E., Ozkan C.) in Handbook of Partial Least Squares, Springer, 01/01/2010, pp. 503-520
  • "Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Planlama", (Ali Türkyılmaz, M. Seyyid Öztekin) in Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 01/05/2008,
  • Ömer Çaha, Mustafa Köksal, Selim Zaim, Havva Çaha, Ali Türkyılmaz, Serhat Tekelioğlu, "OSTİM İşgücü Araştırması", Fatih Üniversitesi
  • "CRM: Müşteri Memnuniyeti ve Finansal Performansa Etkisi", (Nihat Solakoğlu, Ali Türkyılmaz) in Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Yönetimi, Çağlayan Kitabevi, 01/01/2007, pp. 421-436

  Tez Danışmanlıkları
   MS/MA Tezleri/s

 • Humeyra Kederoğlu, "LEAN MANUFACTURING, VALUE STREAM MAPPING A CASE STUDY IN A PRODUCTION COMPANY", Fatih Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Aug. 2011
 • Şule Uyanık, "A SUPPLIER EVALUATION APPLICATION USING MULTI CRITERIA DECISION MAKING APPROACHES: COMPARISON HYBRID GREY RELATIONAL ANALYSIS AND FUZZY LOGIC INTEGRATED AHP ", Fatih Üniversitesi, Aug. 2011
 • Leyla Temizer, "Implementation of Student Satisfaction Index Model in Higher Education Institutions: Use of Non-Linear PLS", Fatih Üniversitesi, Aug. 2012

Alıntı Yapılan Yayınlar

 • Applications of RULES-3 Induction System, 01/01/2005 / Citied to: 2nd International Conference on Responsive Manufacturing / Türkyılmaz Ali, Şevkli Mehmet, Aksoy M. Sabih
 • Mask Selection for Image Processing, 01/01/2005 / Citied to: 2nd International Conference on Responsive Manufacturing / Türkyılmaz Ali, Şevkli Mehmet, Aksoy M. Sabih
 • Modified Laws Energy Descriptors for Inspection of Ceramic Tiles, 01/11/2004 / Citied to: 2nd International Conference on Responsive Manufacturing / Türkyılmaz Ali, Şevkli Mehmet, Aksoy M. Sabih
 • An industrial visual inspection systemthat uses industive learning, 01/02/2003 / Citied to: International Conference On Fuzzy Systems And Soft Computational Intelligence In Management And Industrial Engineering / Şevkli Mehmet, Türkyılmaz Ali, Aksoy M. Sabih,

Seminer ve Faaliyetler

 • "Etkin Proje Yönetimi", Ali Türkyılmaz, Özel Fatih Koleji, İstanbul, 19/08/2009-19/08/2009
 • "Toplantı ve Zaman Yönetimi", Ali Türkyılmaz, Türk Hava Yolları, Airacademy, İstanbul, 12/08/2009-12/08/2009
 • "Süreç Yönetimi", Ali Türkyılmaz, Türk Hava Yolları, Airacademy, İstanbul, 01/05/2009-01/08/2009
 • "Proje Yönetimi, ", Ali Türkyılmaz, Türk Hava Yolları, AirAcademy, İstanbul, 01/04/2009-12/08/2009
 • "Liderlik", Ali Türkyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul / Türkiye, 28/07/2008-28/07/2008
 • "Okul Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Süreci", Ali Türkyılmaz, Büyükçekmece Milli Eğitim Md., İstanbul, 05/06/2008-05/06/2008
 • "Stratejik Planlama Aşamaları ve Kavramlar", Ali Türkyılmaz, Fatih Universitesi, İstanbul / Türkiye, 20/05/2008-20/05/2008
 • "Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme", Ali Türkyılmaz, İŞGED, İstanbul, 19/01/2008-19/01/2008
 • "Hedef Belirleme", Ali Türkyılmaz, İŞGED, İstanbul, 05/01/2008-05/01/2008
 • "Kalite Yönetimi", Ali Türkyılmaz, İHSANDER, İhracatçı ve Sanayici İşadamları Der., İstanbul, 01/12/2007-01/12/2007
 • "STK'larda Stratejik Yönetim", Ali Türkyılmaz, TUSKON , İstanbul, 01/09/2007-01/09/2007
 • "Tasarım Projesi Yönetimi", Ali Türkyılmaz, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 04/12/2006-04/12/2006
 • "STK 'larda Stratejik Yönetim", Ali Türkyılmaz, TÜTEV Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı, Samsun Türkiye, 19/11/2006-19/11/2006
 • "ISO 9001-2000 eğtimi ", Ali Türkyılmaz, MAN Service, İstanbul / Türkiye, 14/10/2006-14/10/2006
 • "STK'larda Stratejik Planlama", Ali Türkyılmaz, MEVA, Memurlar Vakfı, Ankara, 17/09/2006-17/09/2006
 • "Research Techniques", Ali Turkyilmaz, Vaxjo University, Vaxjo, Sweden, 12/02/2006-12/02/2006
 • "Customer Satisfaction Management", Ali Turkyilmaz, Vaxjo University, Vaxjo, Sweden , 10/02/2006-10/02/2006
 • "MÜŞTERİ MEMNUNİYET YÖNETİMİ", ALİ TÜRKYILMAZ, LÜLEBURGAZ İŞADAMLARI DERNEĞİ, LÜLEBURGAZ, 28/06/2005-28/06/2005
 • "Toplam Kalite Yönetimi", Ali Türkyılmaz, MUGEDER, İstanbul / Turkiye, 07/05/2005-07/05/2005
 • "Quality and Accreditation in Higher Education Workshops", , European Organization for Quality, Antalya, 25/03/2005-25/03/2005
 • "Müşteri İlişkileri Yönetimi", , İŞGED, İstanbul, 15/03/2005-15/03/2005
 • "Meslekler Tanıtımı", , Dersane Öğrencileri, Rize , 05/03/2005-05/03/2005
 • "Meslekler Tanıtımı", , Dersane Öğrencileri, Trabzon, 05/03/2005-05/03/2005
 • "Müşteri İlişkileri Yönetimi", , Gelişim Platformu, İstanbul, 17/02/2005-17/02/2005
 • "Leonardo Da Vinci Dış Uzman Eğitim Programı", , Ulusal Ajans, Ankara, 11/02/2005-12/02/2005
 • "Öğrenci Motivasyonu", Ali Türkyılmaz, MEB İznik ilçe Okulları, Bursa / Türkiye, 22/12/2004-22/12/2004
 • "Toplam Kalite Yönetimi", Ali Türkyılmaz, İŞHAD üyeleri, İstanbul/ Türkiye, 18/12/2004-18/12/2004
 • "Müşteri Memnuniyet Yönetimi", Ali Türkyılmaz, İŞHAD, İstanbul / Türkiye, 07/12/2004-07/12/2004
 • "Motivasyon", Ali Türkyılmaz, Samanyolu Koleji, Ankara / Türkiye, 05/12/2004-05/12/2004
 • "Müşteri Memnuniyet Ölçüm Metodları", Ali Türkyılmaz, KOSGEB, İstanbul / Türkiye, 28/10/2004-28/10/2004
 • "Toplam Kalite Yönetimi", Ali Türkyılmaz, Gelişim Platformu, İstanbul/Türkiye, 17/10/2004-17/10/2004
 • "Müşteri İlişkileri", Ali Türkyılmaz, Sosyal Sigortalar Kurumu, İstanbul / Türkiye, 29/09/2004-29/09/2004
 • "Takım Çalışmaları", , İdeal Kariyer, , 01/03/2004-02/03/2004
 • "Müşteri Memnuniyeti", , Turuncu Turizm, İstanbul, 10/10/2003-10/10/2003
 • "Takım Çalışmaları", , Öğrenci Klupleri, ist, 15/06/2003-15/06/2003
 • "Toplam Kalite Yöentimi", , Öğrenci Klup Başkanları, İstanbul, 10/06/2003-10/06/2003
 • "Takım Çalışmaları", Ali Türkyılmaz, Fatih Üniversitesi , İstanbul, 01/05/2003-01/05/2003
 • "Hedef belirleme ve vizyon oluşturma", Ali Türkyılmaz, Fatih Üniversitesi Kariyer Günleri 2003 (nisan), Istanbul, 01/04/2003-01/04/2003
 • "Üniversiteye doğru hedef belirleme", Ali Türkyılmaz, Gaziantep Özel Dersane öğrencileri, Gaziantep, 03/03/2003-03/03/2003
 • "Üniversiteye doğru hedef belirleme", Ali Türkyılmaz, Elazığ Özel Dersane öğrencileri 2002, Elazığ, 04/04/2002-04/04/2002
 • "Üniversiteye doğru hedef belirleme", Ali Türkyılmaz, Mardin Özel Dersane öğrencileri , Mardin, 03/04/2002-03/04/2002
 • "Üniversiteye doğru hedef belirleme", Ali Türkyılmaz, Turgut Özal Koleji, Malatya, 01/04/2002-01/04/2002
 • "Üniversiteye doğru hadef belirleme semineri", Ali Türkyılmaz, Diyarbakır Dersane öğrencileri, Diyarbakır, 02/04/2001-02/04/2001

Verdiği Dersler

 • 2014-2015 "Design and Analysis of Production Systems", IE 511/A, Credit:3
 • 2014-2015 "Doctorate Qualifying Examination", IE 698/A, Credit:0
 • 2014-2015 "M.S.Thesis I", IE 500/A, Credit:0
 • 2014-2015 "PROJECT MANAGEMENT", IE 347/A, Credit:3
 • 2014-2015 "Ph.D. Thesis", IE 600/A, Credit:0
 • 2014-2015 "Graduate Seminar", IE 501/A, Credit:0
 • 2014-2015 "PROJE YÖNETİMİ", ENM 347/A, Credit:3
 • 2014-2015 "ÜRETİM YÖNETİMİ", e-MTY 509/A, Credit:3
 • 2013-2014 "Graduate Seminar", IE 501/A, Credit:0
 • 2013-2014 "M.S.Thesis I", IE 500/A, Credit:0
 • 2013-2014 "Design and Analysis of Production Systems", IE 511/A, Credit:3
 • 2013-2014 "ÜRETİM YÖNETİMİ", e-MTY 509/A, Credit:3
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Projesi", İŞLE 503/PALTÜ, Credit:0
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Projesi", e-İŞLE 503/B, Credit:0
 • 2013-2014 "ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL I ", ENM 321/A, Credit:3
 • 2013-2014 "M.S.Thesis I", IE 500/A, Credit:0
 • 2013-2014 "TOTAL QUALITY MANAGEMENT", IE 430/A, Credit:3
 • 2013-2014 "Ph.D. Thesis", IE 600/D, Credit:0
 • 2013-2014 "Master?s Project", IE 503/PALTÜ, Credit:0
 • 2013-2014 "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ", e-MTY 510/A, Credit:3
 • 2013-2014 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/AYD, Credit:3
 • 2013-2014 "MÜHENDİSLİK TASARIMINA GİRİŞ", MUH 100/B, Credit:1
 • 2013-2014 "YÜKSEK LİSANS PROJESİ", MTY 503/PALTU, Credit:0
 • 2013-2014 "MÜHENDİSLİK TASARIMINA GİRİŞ", MUH 100/A, Credit:1
 • 2013-2014 "ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL II", ENM 322/A, Credit:3
 • 2013-2014 "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ", ENM 430/A, Credit:3
 • 2013-2014 "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ", MTY 510/MUH, Credit:3
 • 2013-2014 "Ergonomi ve Sistem Güvenliği", ISG 507/IDE, Credit:3
 • 2012-2013 "TOTAL QUALITY MANAGEMENT", IE 430/A, Credit:3
 • 2012-2013 "Design and Analysis of Production Systems", IE 511/A, Credit:3
 • 2012-2013 "Masters Project", MAN 503/PALTU, Credit:0
 • 2012-2013 "M.S.Thesis I", IE 500/C, Credit:0
 • 2012-2013 "Graduate Seminar", IE 501/C, Credit:0
 • 2012-2013 "BİTİRME PROJESİ II", ENM 490/A, Credit:3
 • 2012-2013 "Yüksek Lisans Projesi", İŞLE 503/PALTU, Credit:0
 • 2012-2013 "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ", ENM 430/A, Credit:3
 • 2012-2013 "Kurumsal Kaynak Planlaması", İŞLE 566/İDEAL, Credit:3
 • 2012-2013 "Kurumsal Kaynak Planlaması", İŞLE 566/İGE, Credit:3
 • 2012-2013 "PRACTICAL TRAINING II", IE 401/A, Credit:0
 • 2012-2013 "SPECIAL TOPICS IN INDUSTRIAL ENG. I", IE 631/A, Credit:3
 • 2012-2013 "M.S. Thesis II", IE 599/B, Credit:0
 • 2012-2013 "INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN", ENGR 100/A, Credit:1
 • 2012-2013 "Graduate Seminar", IE 501/B, Credit:0
 • 2012-2013 "Master's Project", ICE 503/A, Credit:0
 • 2012-2013 "M.S.Thesis I", IE 500/B, Credit:0
 • 2012-2013 "INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN", ENGR 100/B, Credit:1
 • 2012-2013 "Quality Engineering", IE 512/A, Credit:3
 • 2012-2013 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/FUK, Credit:3
 • 2012-2013 "Kurumsal Kaynak Planlaması", İŞLE 566/AVİ, Credit:3
 • 2012-2013 "MÜHENDİSLİK TASARIMINA GİRİŞ", MUH 100/A, Credit:1

Tümünü listelemek için tıklayınız

Affiliations

 • Yöneylem Araştırması Derneği
 • KALDER (Kalite Derneği)
 • FÜMED (Fatih Üniversitesi Mezunlar Derneği)
 • Kobi Danışmanları Derneği (KOBIDER)
 • 2011-2012 "M.S.Thesis", IE 500/A, Credit:0
 • 2011-2012 "Graduate Seminar", IE 501/A, Credit:0
 • 2011-2012 "PRODUCTION PLANNING AND CONTROL I", IE 321/A, Credit:3
 • 2011-2012 "Yüksek Lisans Projesi", İŞLE 503/PD, Credit:0
 • 2011-2012 "Kurumsal Kaynak Planlaması", İŞLE 566/ERİ, Credit:3
 • 2011-2012 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/FUT, Credit:3
 • 2011-2012 "ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL I ", ENM 321/A, Credit:3
 • 2011-2012 "M.S.Thesis", IE 500/A, Credit:0
 • 2011-2012 "Quality Engineering", IE 512/A, Credit:3
 • 2011-2012 "INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN", ENGR 100/A, Credit:1
 • 2011-2012 "Total Quality Management", MAN 565/FUI, Credit:3
 • 2011-2012 "INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN", ENGR 100/B, Credit:1
 • 2011-2012 "DESIGN PROJECT", IE 490/C, Credit:3
 • 2011-2012 "Graduate Seminar", IE 501/B, Credit:0
 • 2011-2012 "BİTİRME PROJESİ II", ENM 490/B, Credit:3
 • 2011-2012 "MÜHENDİSLİK TASARIMINA GİRİŞ", MUH 100/A, Credit:1
 • 2011-2012 "Kurumsal Kaynak Planlaması", İŞLE 566/FUK, Credit:3
 • 2011-2012 "MÜHENDİSLİK TASARIMINA GİRİŞ", MUH 100/B, Credit:1
 • 2011-2012 "Yüksek Lisans Projesi", İŞLE 503/PALTU, Credit:0
 • 2011-2012 "PRODUCTION PLANNING AND CONTROL I", IE 321/A, Credit:3
 • 2011-2012 "INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN", ENGR 100/B, Credit:1
 • 2011-2012 "Quality Engineering", IE 512/A, Credit:3
 • 2011-2012 "INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN", ENGR 100/A, Credit:1
 • 2011-2012 "MÜHENDİSLİK TASARIMINA GİRİŞ", MUH 100/B, Credit:1
 • 2011-2012 "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ", ENM 430/A, Credit:3
 • 2011-2012 "MÜHENDİSLİK TASARIMINA GİRİŞ", MUH 100/A, Credit:1
 • 2011-2012 "ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL I ", ENM 321/A, Credit:3
 • 2010-2011 "Graduate Seminar", IE 501/SMNR B, Credit:0
 • 2010-2011 "M.S.Thesis", IE 500/TEZ A, Credit:0
 • 2010-2011 "Master?s Project", MAN 503/PROJE İ, Credit:0
 • 2010-2011 "PRODUCTION PLANNING AND CONTROL I", IE 321/A, Credit:3
 • 2010-2011 "TOTAL QUALITY MANAGEMENT", IE 430/A, Credit:3
 • 2010-2011 "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ", ENM 430/A, Credit:3
 • 2010-2011 "Yüksek Lisans Projesi", İŞLE 503/PROJE O, Credit:0
 • 2010-2011 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/KOSGEB, Credit:3
 • 2010-2011 "ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL I ", ENM 321/A, Credit:3
 • 2010-2011 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/İDK, Credit:3
 • 2010-2011 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/TEZSİZ, Credit:3
 • 2010-2011 "Graduate Seminar", IE 501/A, Credit:0
 • 2010-2011 "M.S.Thesis", IE 500/A, Credit:0
 • 2010-2011 "Quality Engineering", IE 512/A, Credit:3
 • 2010-2011 "PRODUCTION PLANNING AND CONTROL II", IE 322/A, Credit:3
 • 2010-2011 "ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL II", ENM 322/A, Credit:3
 • 2010-2011 "Yüksek Lisans Projesi", İŞLE 503/Proje L, Credit:0
 • 2010-2011 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/KMPS, Credit:3
 • 2010-2011 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/PERSON, Credit:3
 • 2009-2010 "M.S.Thesis", IE 500/TEZ G, Credit:0
 • 2009-2010 "Graduate Seminar", IE 501/SMNR B, Credit:0
 • 2009-2010 "PRODUCTION PLANNING AND CONTROL I", IE 320/A, Credit:3
 • 2009-2010 "Quality Engineering", IE 512/A, Credit:3
 • 2009-2010 "M.S.Thesis", IE 500/TEZ B, Credit:0
 • 2009-2010 "ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL I ", ENM 320/A, Credit:3
 • 2009-2010 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/THY, Credit:3
 • 2009-2010 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/FEZA, Credit:3
 • 2009-2010 "Yüksek Lisans Projesi", İŞLE 503/PROJE I, Credit:0
 • 2009-2010 "M.S.Thesis", IE 500/A, Credit:0
 • 2009-2010 "PRODUCTION PLANNING AND CONTROL II", IE 322/A, Credit:3
 • 2009-2010 "DESIGN PROJECT", IE 490/A, Credit:3
 • 2009-2010 "TOTAL QUALITY MANAGEMENT", IE 430/A, Credit:3
 • 2009-2010 "Graduate Seminar", IE 501/B, Credit:0
 • 2009-2010 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/KMPS, Credit:3
 • 2009-2010 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/İDEAL, Credit:3
 • 2009-2010 "Yüksek Lisans Projesi", İŞLE 503/Proje Ç, Credit:0
 • 2009-2010 "BİTİRME PROJESİ II", ENM 490/A, Credit:3
 • 2009-2010 "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ", ENM 430/A, Credit:3
 • 2009-2010 "Üretim Yönetimi", İŞLE 550/TELEKOM, Credit:3
 • 2009-2010 "Toplam Kalite Yönetimi", İŞLE 565/ULUDAĞ, Credit:3
 • 2008-2009 "Stratejik Yönetim", İŞLE 586/ANFD, Credit:3
 • 2008-2009 "Yüksek Lisans Projesi", İŞLE 503/PROJE I, Credit:0
 • 2008-2009 "Proje Yönetimi", İŞLE 569/TFK, Credit:3
 • 2007-2008 "PRACTICAL TRAINING II", IE 399/A, Credit:0
 • 2007-2008 "WORK METHODS AND MEASUREMENT", IE 305/A, Credit:3
 • 2007-2008 "PRACTICAL TRAINING I", IE 299/A, Credit:0
 • 2007-2008 "MÜHENDİSLİK TASARIMINA GİRİŞ", MUH 100/A, Credit:1
 • 2007-2008 "İŞ ETÜDÜ", ENM 305/A, Credit:3
 • 2007-2008 "ENDÜSTRİ STAJI I ", ENM 299/A, Credit:0
 • 2007-2008 "ENDÜSTRİ STAJI II ", ENM 399/A, Credit:0
 • 2007-2008 "QUALITY CONTROL", IE 435/A, Credit:3
 • 2007-2008 "INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN", ENGR 100/A, Credit:1
 • 2007-2008 "Operations Management", MAN 550/Tezsiz, Credit:3
 • 2007-2008 "KALİTE KONTROL ", ENM 435/A, Credit:3
 • 2007-2008 "Veri Analizi ve Karar Verme", İŞLE 554/SGLK A, Credit:3
 • 2006-2007 "WORK METHODS AND MEASUREMENT", IE 305/A, Credit:3
 • 2006-2007 "PRACTICAL TRAINING II", IE 399/A, Credit:0
 • 2006-2007 "PRACTICAL TRAINING I", IE 299/A, Credit:0
 • 2006-2007 "ENDÜSTRİ STAJI I ", ENM 299/A, Credit:0
 • 2006-2007 "İŞ ETÜDÜ", ENM 305/A, Credit:3
 • 2006-2007 "INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN", ENGR 100/B, Credit:1
 • 2006-2007 "QUALITY CONTROL", IE 435/A, Credit:3
 • 2006-2007 "KALİTE KONTROL ", ENM 435/A, Credit:3
 • 2005-2006 "PRACTICAL TRAINING II", IE 399/A, Credit:0
 • 2005-2006 "BASIC COMPUTER SKILLS", CENG 111/E, Credit:0
 • 2005-2006 "PRACTICAL TRAINING I", IE 299/A, Credit:0
 • 2005-2006 "TOTAL QUALITY MANAGEMENT", IE 430/A, Credit:3
 • 2005-2006 "BASIC COMPUTER SKILLS", CENG 111/A, Credit:0
 • 2005-2006 "MÜHENDİSLİK TASARIMINA GİRİŞ", MUH 100/A, Credit:1
 • 2005-2006 "QUALITY CONTROL", IE 435/A, Credit:3
 • 2005-2006 "INTRODUCTION TO ENGINEERING DESIGN", ENGR 100/B, Credit:1
 • 2004-2005 "BASIC COMPUTER SKILLS", CENG 111/E, Credit:3
 • 2004-2005 "PRACTICAL TRAINING I", IE 299/A, Credit:0
 • 2004-2005 "BASIC COMPUTER SKILLS", CENG 111/I, Credit:3
 • 2004-2005 "BASIC COMPUTER SKILLS", CENG 111/N, Credit:3
 • 2004-2005 "PRACTICAL TRAINING II", IE 399/A, Credit:0
 • 2004-2005 "BASIC COMPUTER SKILLS", CENG 111/D, Credit:3
 • 2004-2005 "BASIC COMPUTER SKILLS", CENG 111/L, Credit:3
 • 2004-2005 "BASIC COMPUTER SKILLS", CENG 111/G, Credit:3
 • 2004-2005 "TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİLERİ", BİLM 111/işle A, Credit:3
 • 2004-2005 "PRACTICAL TRAINING I", IE 299/A, Credit:0
 • 2004-2005 "TOTAL QUALITY MANAGEMENT", IE 430/A, Credit:3
 • 2004-2005 "PRACTICAL TRAINING II", IE 399/A, Credit:0
 • 2004-2005 "ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ", ENM 106/A, Credit:1
 • 2004-2005 "İSTATİSTİK", İŞT 106/B, Credit:2
 • 2004-2005 "İSTATİSTİK", İŞT 106/C, Credit:2
 • 2004-2005 "İSTATİSTİK", İŞT 106/A, Credit:2
 • 2003-2004 "TOTAL QUALITY MANAGEMENT", IE 430/A, Credit:3
 • 2003-2004 "BASIC COMPUTER SKILLS", CENG 111/E, Credit:3
 • 2003-2004 "DATA PROCESSING FOR SOCIAL SCIENCES I", CENG 152/C, Credit:3
 • 2003-2004 "INDUSTRIAL ENGINEERING ORIENTATION", IE 106/A, Credit:0
 • 2003-2004 "SUMMER PRACTICE I", IE 299/A, Credit:0
 • 2003-2004 "INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANALYSIS", IE 451/A, Credit:3
 • 2003-2004 "SUMMER PRACTICE II", IE 399/A, Credit:0
 • 2002-2003 "TOTAL QUALITY MANAGEMENT", IE 430/A, Credit:3
 • 2001-2002 "INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANALYSIS", IE 451/ie A, Credit:3
 • 2001-2002 "TOTAL QUALITY MANAGEMENT", IE 430/ie A, Credit:3
 • 2001-2002 "INTRODUCTION TO INDUSTRIAL ENGINEERING ", IE 102/ie A, Credit:2
 • 1999-2000 "BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI", ENFO 101/işl A, Credit:1
 • 1999-2000 "BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI", ENFO 101/işl B, Credit:1
 • 1999-2000 "BASIC COMPUTER SCIENCES", ENFO 102/işl B, Credit:1
 • 1999-2000 "BASIC COMPUTER SCIENCES", ENFO 102/işl A, Credit:1
 • 1998-1999 "BASIC COMPUTER SCIENCES", INFO 102/hist 1, Credit:1
 • 1
  ©2012 FatihÜniversitesi Tel: 0212 866 33 00 Tüm hakları saklıdır.
  Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
  Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.